راهنمای سفر

در چین هم شهری هممچون ونیز وجود دارد!

شهر ونیز به خاطر واقع شدن روی کانالهای آبی معروف است اما این شهر منحصر به فرد نیست، شهری در حموه شانگهای چین واقع گردیده که خیابان هایش را کانال های آبی تشکیل میدهند و برای رفت و آمد باید از قایق بهره ببرید.

29 دی 1397