بلوک 60.72 درصدی شرکت هپکو در فرابورس عرضه می گردد

به گزارش بوستان گفتگو، سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: بلوک 60.72 درصدی سهام شرکت فراوری تجهیزات سنگین - هپکو توسط سازمان خصوصی سازی در فرابورس ایران عرضه می گردد.

بلوک 60.72 درصدی شرکت هپکو در فرابورس عرضه می گردد

به گزارش گروه اقتصادی بوستان گفتگو، بعد از اینکه 60.72 درصد از سهام شرکت فراوری تجهیزات سنگین (هپکو) به واگن سازی کوثر بخش خصوصی واگذار شد، اما بخش خصوصی نتوانست قسط ها و تعهدات خود را به سازمان خصوصی سازی بپردازد، لذا این سهام به خریدار دوم یعنی شرکت هیدرو اطلس واگذار شد که این خریدار دوم هم در نهایت نتوانست به دلیل بدهی شرکت و مطالبات تجمیعی کارگران و عدم فروش محصولات هپکو به تعهدات خود عمل کند، به ناچار این سهام بلوکی 60.72 درصدی را به سازمان خصوصی سازی یعنی دولت مسترد کرد.

سازمان خصوصی سازی هم طبق قانون نمی تواند این سهام را نگه دارد، یعنی شرکت واگذار شده نمی تواند دوباره دولتی شود، لذا با دریافت تسهیلاتی از بانک ها از باب تمشیت امور موقتا بخشی از حقوق کارگران شرکت را پرداخت نموده و بر اساس مصوبه هیات واگذاری مقرر شد در اولین فرصت این سهام را به وسیله فرابورس به خریدار اهل و دارای صلاحیت حرفه ای واگذار کند.

در خبری به نقل از سازمان خصوصی سازی، آمده است: سازمان خصوصی سازی به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، در نظر دارد 60.72 درصدی سهام شرکت فراوری تجهیزات سنگین - هپکو را با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها به صورت نقد و اقساط در فرابورس عرضه کند.

این بلوک 60.72 درصدی به صورت 15 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ساله با فاصله هر قسط شش ماه و نیز به ارزش کل پایه 14 هزار و 865 میلیارد و 102 میلیون و 422 هزار و 528 ریال روی میز فروش خواهد رفت.

این گزارش می افزاید: زمان عرضه بلوک 60.72 درصدی شرکت فراوری تجهیزات سنگین - هپکو مطابق اطلاعیه فرابورس ایران اعلام خواهد شد.

همچنین موارد مهم و قابل توجه متقاضیان در آگهی واگذاری این شرکت بدین شرح اعلام شده است:

1- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:

الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.

ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب 10% رشد سالانه برای خریداران بخش های خصوصی و تعاونی، به مأخذ 100 برای رقم میانه دوره اقساط.

ج) سود فروش اقساطی تا میزان 3% پایین تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و 3.6 درصد پایین تر برای خریداران بخش تعاونی.

2- سهام قابل واگذاری معادل 60.72 درصد، شامل 59.02 درصد سهام قابل معامله و 1.7 درصد سهام در وثیقه بانک ملی ایران می باشد. در زمان واگذاری 59.02 درصد به وسیله سامانه معاملات فرابورس به خریدار منتقل خواهد شد. لیکن قرارداد نسبت به کل سهام قابل واگذاری (60.72 درصد) منعقد و خریدار متعهد به پرداخت اقساط آن مطابق قرارداد خواهد بود.

پس از تسویه وام دریافتی از بانک ملی ایران توسط شرکت و با موافقت آن بانک، انتقال سهام در وثیقه بانک (1.7 درصد) به قیمت سهام مورد معامله و با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه صورت خواهد گرفت. در صورت عدم تسویه وام، بانک ملی در اجرای مفاد قرارداد تسهیلات مربوطه نسبت به فروش سهام در وثیقه اقدام خواهد کرد. جزئیات نحوه واگذاری به شرح فوق در اطلاعیه عرضه منتشر شده توسط شرکت فرابورس اعلام خواهد شد.

3- با توجه به اینکه انجام حسابرسی های ویژه مربوط به خریداران قبلی در حال اجرا است، چنانچه انجام آن حسابرسی ها و یا آراء مراجع قضایی به افزایش هر نوع دارایی که در صورت های اقتصادی زمان این عرضه منعکس نشده باشد منتج شود، خریدار مکلف است ارزش روز آن دارایی ها را با قیمت کارشناسی به سازمان بپردازد.

نحوه آنالیز صلاحیت متقاضیان خرید بلوک 60.72 درصدی شرکت فراوری تجهیزات سنگین - هپکو هم به شرح زیر است:

1- طبق مصوبه هیات واگذاری عرضه سهام این شرکت با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد آنالیز قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.

2- با توجه به عرضه این سهام به وسیله شرکت فرابورس ایران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص های مربوط به صلاحیت های فنی و مدیریتی متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص های تخصصی) توسط کارگروه آنالیز صلاحیت موضوع این دستورالعمل مورد آنالیز قرار گرفته و شاخص های مربوط به تمکن اقتصادی و نیز شاخص های عمومی متقاضیان مطابق مفاد ماده (2) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد آنالیز قرار خواهد گرفت.

3- متقاضیان میبایست علاوه بر واریز معادل 10% ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل 1 درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (به مبلغ 148.651.024.226 ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و یا به آن تحویل کنند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکیارائه شده به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد.

لازم به شرح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانتنامه، صلاحیت متقاضی مورد آنالیز قرار نخواهد گرفت.

4-به منظور آنالیز صلاحیت فنی و مدیریتی متقاضیان می بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه های عمده در فرابورس، مستندات قابل ارائه خود مربوط به آنالیز صلاحیت فنی و مدیریتی را به شرح جدول شماره (1) مندرج در آگهی تکمیلی مندرج در سایت این سازمان و حداکثر تا 6 روز کاری قبل از عرضه به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.

5- سپرده متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.

6- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف شود، سازمان میتواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.

7- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می گیرد.

8- متقاضی خرید متعهد می شود در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی موضوع دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها را به شرح جدول شماره (2) مندرج در آگهی تکمیلی مندرج در سایت این سازمان رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

بعضی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت موضوع هپکوی مظلوم را کمک کنید خواهان پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 27 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: boostanchat.ir شناسه مطلب: 722

به "بلوک 60.72 درصدی شرکت هپکو در فرابورس عرضه می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بلوک 60.72 درصدی شرکت هپکو در فرابورس عرضه می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید