شمشیربازی

شمشیربازی زون آسیا، ماهرخ از رسیدن به سهمیه المپیک بازماند

آخرین نماینده ایران در مسابقات شمشیربازی زون آسیا نتوانست به سهمیه المپیک دست پیدا کند.

27 اردیبهشت 1400

هادی ساعی: ممکن است کرونا مسابقات المپیک را تحت تأثیر قرار دهد

به گزارش خبرنگاران، هادی ساعی پس از جلسه با وزیر ورزش گفت: امروز اولین جلسه هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک با سلطانی فر بود که قرار شد از این به بعد به طور منظم دو یا سه ماه یک بار برگزار گردد.

22 فروردین 1399

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در جام جهانی ایتالیا چهارم شد

به گزارش خبرنگاران، مسابقات شمشیربازی جام جهانی ایتالیا در اسلحه سابر که از روز پنجشنبه در پادووا شروع شد پس از دو روز برگزاری دیدارهای انفرادی، امروز با برگزاری دیدارهای تیم ییگیری شد و طی آن تیم ملی کشورمان به مصاف حریفان خود رفت.

16 آذر 1398